Kötetek

Együttműködés tanulása a szociális és a közösségi munkában

E-mail Nyomtatás PDF

Az „Együttműködés és felelősségvállalás tanulása a szociális és közösségi munkában” című kötet tanulmányai a témakör legfontosabb alapfogalmaiból és azok egymáshoz való viszonyrendszeréből, így a közösség sokféle megközelítéséből és értelmezéséből indulnak ki. A közösség így nem más, mint a fontos ügyekhez kötődő célok, értékek, normák, identitás, másfelől a lehetőség, elszámoltathatóság, vetélkedés és a konfliktusok színtere. A közösség fejlődése – azaz az alulról építkező közösségek képessé tétele – pedig az embereket érintő kérdésekben való részvételt és bevonódást, a kapcsolatok és képviselet erősítését, a döntésképesség fejlesztését, mindezekkel a különböző problémákra adott rugalmas, innovatív megoldásokat, egyfajta szociális és közösségi vállalkozásokat jelenti.

A kvázi munkáltató könyv második részében kifejezetten olyan tanulmányok vannak, amelyek a szakmai tevékenység és az arra történő felkészítés - képzés szükségszerű összefüggéseire helyezik a hangsúlyt. Budai István – Kozma Judit szerzőpáros tanulmánya a szociális és közösségi munka nemzetközi és hazai helyzetéből, problémáiból kiindulva a szociális szolgáltatások modernizációját és a szociális professzió fejlesztésének trendjeit és válaszait (menedzserizmus, elnyomás elleni szemlélet, konstruktivizmus, reflektív gyakorlat) veszi alapul. A professzió és az arra felkészítő képzés alapvető lényegére, filozófiájára és a képzésfejlesztési folyamatokra fókuszáló írás a kompetenciaalapú képzési koncepciók kidolgozásának, megvalósításának szempontjait vázolja fel, lényegében az Útitársak projektben kidolgozott programok elméleti alapvetéseként. Kimondják, hogy a képzésben a résztvevőknek kell a szakértőkké válniuk saját tanulásuk vonatkozásában, és nekik kell vállalniuk a felelősséget a saját kompetenciáik fejlődéséért. Ha ez így lesz a képző folyamatban, akkor tudnak majd igazán a szociális kérdések és a közösségi ügyek szakértőjévé válni. A tanár pedig így „csak” lehetőségeket kínál fel, beavat, segít, tanácsot ad, vezet, tutorál és facilitál e folyamatban.

A szerkesztők „aktivizáló olvasásra” buzdítják az Olvasót, a kötetben az egyes témák tanulmányozásához és tanulásához szempontokat, továbbá egyénileg, teamben, csoportban elvégezhető feladatokat és gyakorlatokat kínálnak. Utóbbiak elvégzése teszi teljessé eredményesebbé a megismerést és a tudást.

Budai István

Kapcsolódó fájlok:
FájlnévLeírásMéretUtolsó módosítás
Fájl letöltése (egyuttmukodes-tanulasa-kotet.pdf)Együttműködés tanulása kötetAdobe Acrobat PDF2001 Kb2012/5/2 06:46
Módosítás dátuma: 2012. június 07. csütörtök, 13:25
 

Közösségi munka Társadalmi bevonás Integráció

E-mail Nyomtatás PDF

Szöveggyűjteményünket elsősorban a projektünkben megvalósuló szakirányú továbbképzés és egyéb képzések hallgatói számára készítettük, de ezúton bocsátjuk minden érdeklődő használatára.

Tartalom

Budai István – Nárai Márta: Mindenek előtt….....................................................................9

Barbara Fawcett – Maurice Hanlon: „Visszatérés a közösséghez”:

A humán szolgáltatások területén dolgozó szakemberek előtt álló kihívások .....................13

Gary Craig: Közösségi kapacitás-építés: valami régi, vagy valami új…? ...........................23

Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés és közösségi munka ......................................................39

Budai István: Szakmaközi együttmőködés a közösségi munkában .....................................55

Jim Ife – Lucy Fiske: Emberi jogok, felelısségek és közösségi munka – egymást

kiegészítı elméletek és gyakorlatok.....................................................................................73

Gill Callaghan – Gerald Wistow: Képes-e a közösség olyan tudást létrehozni,

amellyel kialakíthatók a helyi önkormányzatok szolgáltatásai? .........................................83

Jane Parry: A munka változó értelme. Szerkezetváltás Dél-Wales völgyeinek

korábbi bányászközösségeiben ............................................................................................99

Shauna Mackinnon – Sara Stephens: Van-e hatása a részvételnek?

Winnipeg belvárosában zajló közösségalapú program tapasztalatai..................................117

Farkas Zsuzsanna: Közösségfejlesztés, mint a cigánytelepek, cigány

közösségek integrációs lehetısége.....................................................................................133

Ferge Sándor: Pillanatkép az EMultiCoop Szociális Szövetkezetekről ............................153

Kóbor Krisztina: A társadalmi felelısségvállalás civil példái a Nyugat-dunántúli

és Észak-alföldi régióból....................................................................................................159

Reisinger Adrienn: A társadalmi részvétel és annak technikái ..........................................171

Lawrence Pratchett – Catherine Durose – Vivien Lowndes – Graham Smith –

Gerry Stoker – Corinne Wales: A közösségek képessé tétele a helyi döntések

befolyásolására..................................................................................................................187

Loretta Pyles: Katasztrófa utáni közösségszervezés..............................................................217

Francis J. Schweigert: A vezetés tanulása: a közösségi vezetés gyakorlatának fejlesztése.....227

 

Borító

Kapcsolódó fájlok:
FájlnévLeírásMéretUtolsó módosítás
Fájl letöltése (kozossegi_munka_tarsadalmi_bevonas_integracio.pdf)Közösségi munka Társadalmi bevonás IntegrációAdobe Acrobat PDF1857 Kb2011/10/30 13:40
Módosítás dátuma: 2011. október 30. vasárnap, 13:42
 


Ki olvas minket?

Oldalainkat 26 vendég böngészi